Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2014

maybehappy
14:48

 

O jedno cię proszę - chcę widzieć Twój uśmiech.

— PIH
maybehappy
14:48
0008 0009 420
Reposted fromlenka024 lenka024 viafutureiscoming futureiscoming
maybehappy
14:48
0185 d776
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viamefir mefir
maybehappy
14:47
5719 3414 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamefir mefir
maybehappy
14:47
Mogę Cię przytulić jak chcesz, to najsilniejsza magia na świecie. 
— Shrek
Reposted fromAluap Aluap viamefir mefir
maybehappy
14:47
3212 107f 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viatake-care take-care
maybehappy
14:47
Chevy
Reposted fromcube cube viamefir mefir
maybehappy
14:47
Wiesz, czasami nie chcesz niczego poza tym, żeby kogoś dotknąć. Chociaż brzegiem koszulki, albo tym najmniejszym palcem u lewej ręki. Czasami chcesz po prostu nie musieć odwracać głowy i czuć tą bliskość, czuć, że ktoś siedzi obok Ciebie, ta jedna jedyna osoba. Na własnej skórze znaleźć jego ciepło, włosek, milimetr zapachu. Wiesz, czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być ta, żeby się położyć, wtulić się i zasnąć.
— znalezione gdzieś w sieci
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamefir mefir
maybehappy
14:46
Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
maybehappy
14:44
6720 aa0a 420
Reposted fromkarora karora viamefir mefir
maybehappy
14:42
bo co to za miłość, o którą trzeba prosić?
— żadna
Reposted fromprzewidywalne przewidywalne viamefir mefir
maybehappy
14:42
6948 ff2d 420
Reposted fromdashaxo dashaxo viamefir mefir

March 02 2014

maybehappy
14:19
ciężko mi sobie wyobrazić Ciebie tęskniącego za mną
— lubię się łudzić
maybehappy
14:18
14:17
6095 736f 420

Monster by Urasawa Naoki

Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viasmutnomi smutnomi
maybehappy
14:16
Jesteś drażniącą ciszą
kiedy potrzebuję Cię usłyszeć.
— x
Reposted fromtereseek tereseek viamefir mefir
maybehappy
14:14
moje zajebanie osiąga apogeum. 
— ratunku, lekarza...
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaarancione arancione
maybehappy
14:14
I to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie.
— Żulczyk, a kto.
Reposted fromodettastoned odettastoned viaarancione arancione
maybehappy
14:13
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viaarancione arancione
maybehappy
14:13
1615 09bc 420
Reposted fromumorusana umorusana viaarancione arancione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl